TEST LECŢII

Funcţia de gradul I

    
    Definiţie. Funcţia 
f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=ax+b,\; a,b\in\mathbf{R},\; a\neq0
se numeşte funcţia de gradul I. Reprezentarea geometrică a graficului funcţiei de gradul I este o dreaptă.
        
           
Dacă a>0 funcţia este strict crescătoare, iar dacă a<0 funcţia este strict descrescătoare. Problema Se consideră funcţia
f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=(m-2)x+5, m\in \mathbf{R}.
Să se determine valorile lui m astfel încât funcţia să fie strict crescătoare. R. Funcţia este strict crescătoare dacă a (coeficientul lui x) este pozitiv, obţinem m-2>0 => m>2 => m∈(0,+∞). Intersecţia cu axele de coordonate: ∩Ox: x=, y=0 ∩Oy: x=0, y=b. Problema Să se determine funcţia de gradul I al cărei grafic intersectează axele în punctele A(2,0) şi B(0,1). R. Din BGf avem b=1 şi din AGf =>
-\frac{b}{a}=2 \Rightarrow -\frac{1}{a}=2\Rightarrow a=-\frac{1}{2} \Rightarrow f(x)=-\frac{1}{2}x+1.
Semnul funcţiei de gradul I:
     a>0
        a<0
Inecuaţia de gradul I Se numeşte inecuaţie de gradul I o inecuaţie de forma ax+b≥0 (ax+b≤0; ax+b>0; ax+b<0) Soluţia inecuaţiei depinde de semnul lui a:
\begin{array}{c} \bullet\; daca\; a>0,\; atunci\; S=[-\frac{b}{a},+\infty)\\ \bullet\; daca\; a<0,\; atunci\; S=(-\infty,-\frac{b}{a}] \end{array}
Problema Să se rezolve inecuaţia -2x+4≥0 R. -2x≥-4|:(-2)=> x≤2 => S=(-∞,2].