TEST LECŢII

Funcţia de gradul II

    
    Definiţie. Funcţia 
f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=ax^{2}+bx+c,\; a,b,c\in\mathbf{R},\; a\neq0
se numeşte funcţia de gradul II. Reprezentarea geometrică a graficului funcţiei de gradul II este o parabolă.
        
           
Dacă a>0 funcţia are un minim, vârful parabolei, V, de coordonate:
V\left(-\frac{b}{2a},\frac{-\Delta}{4a}\right),\;\Delta=b^{2}-4ac.
Dacă a<0 funcţia are um maxim, vârful parabolei, V, de coordonate:
V\left(-\frac{b}{2a},\frac{-\Delta}{4a}\right),\;\Delta=b^{2}-4ac.
Problema Se consideră funcţia
f:\mathbf{R\rightarrow R},\; f(x)=mx^{2}-8x-3, m\in \mathbf{R}^{*}.
Să se determine valorile lui m ştiind că valoarea maximă a funcţiei f este egală cu 5. R. Dacă funcţia are valoare maximă atunci m<0 şi valoarea maximă este
y_{max}=-\frac{\Delta}{4a}\Rightarrow-\frac{(-8)^{2}-4\cdot m\cdot(-3)}{4m}=5\Rightarrow-\frac{64+12m^{(4}}{4m}=5\Rightarrow
\Rightarrow-\frac{16+3m}{m}=5\Rightarrow16+3m=-5m\Rightarrow8m=-16\Rightarrow m=-2.
Intersecţia cu axele de coordonate: ∩Ox: -dacă Δ≥0, Oy: x=0, y=b. Problema Să se calculeze distanţa dintre punctele de intersecţie ale graficului funcţiei f:R→R, f(x)= -x2+2x+8 cu axa Ox. R. Punctele de intersecţie ale graficului funcţiei cu axele de coordonate sunt x1, x2, iar distanţa dintre punctele de intersecţie este |x2-x1|. Soluţiile ecuaţiei f(x)=0 => -x2+2x+8=0
\Delta=2^{2}-4\cdot(-1)\cdot8=4+32=36,\; x_{1}=\frac{-2-6}{-2}=4,\; x_{2}=\frac{-2+6}{-2}=-2.
\left|x_{2}-x_{1}\right|=\left|2-(-4)\right|=|6|=6.
Semnul funcţiei de gradul II (tabelul de semn):
     a>0
        a<0
Inecuaţia de gradul II Se numeşte inecuaţie de gradul II o inecuaţie de forma ax2+bx+c≥0 (≤,0;,>0;,<0). Rezolvarea inecuaţiei: 1. se rezolvă ecuaţia ataşată, ax2+bx+c=0; 2. se face tabelul de semn; 3. se ia soluţia din tabelul de semn. Problema Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi inecuaţia x2-5x+5≤1. R. Transformăm inecuaţia: x2-5x+5-1≤0=>x2-5x+4≤0 şi rezolvăm ecuaţie x2-5x+4=0
\Delta=(-5)^{2}-4\cdot1\cdot4=25-16=9,\; x_{1}=\frac{5-3}{2}=1,\; x_{2}=\frac{5+3}{2}=4
Tabelul de semn:
     a=1>0  
Soluţia este S=[1;4]∩Z={1,2,3,4}. Relaţiile lui Viéte Dcaă x1, x2 sunt soluţiile ecuaţiei ax2+bx+c=0, atunci
\begin{cases} S=x_{1}+x_{2}=-\frac{b}{a;}\\ P=x_{1}\cdot x_{2}=\frac{c}{a} \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=S^{2}-2P\\ \frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}=\frac{S}{P} \end{cases}
Problema Să se determine mR, ştiind că soluţiile x1, x2 ale ecuaţiei x2-(2m+1)x+3m =0 verifică relaţia x1+x2+x1·x2=11. R. Din relaţiile lui Viéte avem
\begin{cases} x_{1}+x_{2}=2m+1\\ x_{1}\cdot x_{2}=3m \end{cases}\Rightarrow2m+1+3m=11\Rightarrow5m=10\Rightarrow m=2.
Grafice de funcţii cu coeficienţi întregi