Test funcţia exponenţială

Nume:    Prenume:    Clasa:    E-mail: 

Rezolvaţi exerciţiile şi apoi alegeţi răspunsul ... Succes!

1. Se consideră funcţia
f:\mathbf{R}\rightarrow\mathbf{R},\; f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x}.
Să se calculeze f(0)+f(1)+...+f(4).
        

2. Să se rezolve ecuaţia

4^{x+2}=2^{x^{2}+5}
x=1   x=0   x=-1   x=2

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

2^{x}-14\cdot 2^{-x}=-5

x=2    x=-1   x=1    x=0

4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

4^{x}-3\cdot 2^{x}+2=0

S={0,1}    S={1,2}    S={-1,0}    S={-1,1}

5. Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei
3^{x-2}=\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x}}.
-2   -1   0   1

6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

\left(3+2\sqrt{2}\right)^{x}=\left(1+\sqrt{2})^{2}.
x=-1    x=0   x=1   xx=2

7. Să se determine numărul real a, ştiind că numerele

2^{a},\;4^{a}+1,\;2^{a+2}
sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. S={-1,0}    S={-2,-1}   S={0,1}   S={-1,1}

8. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

2^{2x^{2}+3x-2}=8
S={1/2,1}    S={-5/2,1}   S={3/2,-1}   S={-1/2,-1}