Subiectul I, ex.2.

Se consideră \(x_1\) și \(x_2\) soluţiile ecuaţiei \(x^2 - 6x + m = 0\), unde \(m\) este număr real.
Determinaţi numărul real \(m\) pentru care \(x_1x_2\cdot (x_1 + x_2 ) =12\).
Soluţie. \begin{align} &\cssId{Step1}{x_1\; și\; x_2\; soluţiile\; ecuaţiei\; ax^2+bx+c=0,\; cu\; a=1,\;b=-6,\;c=m\;, atunci}\\ &\cssId{Step2}{x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-\frac{-6}{1}=6}\\ &\cssId{Step3}{x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}=\frac{m}{1}=m}\\ &\cssId{Step4}{\Rightarrow 6m=12}\\ &\cssId{Step5}{\Rightarrow m=2}\\ \end{align}