Bacalaureat 2021

Home

Modele bacalaureat 2021

          

Teste propuse pentru pregătirea individuală

 1. Model mate-info Barem
 2. Model st.naturii Barem
 3. Model tehnologic Barem
 4. Model pedagogic Barem

Testele propuse se pot rezolva și trimite rezolvarea scanată/fotografiată
pe e-mail: zvirgil@gmail.com.
După corectare veți primi rezolvarea completă.

          Test 1.      Test 2.           Test 3.

Pregătire bacalaureat

Probleme selectate din subiectele
propuse în anii precedenţi

 1. Memorator matematic
 2. Probleme cu numere reale
 3. Progresii aritmetice şi geometrice
 4. Funcţia de gradul I
 5. Funcţia de gradul II
 6. Polinoame
 7. Ecuaţii exponenţiale
 8. Ecuaţii logaritmice
 9. Probabilitaţi, procente
 10. Legi de compoziţie, structuri algebrice
 11. Geometrie, vectori
 12. Analiza matematică XI probleme rezolvate
 13. Analiza matematică XI probleme propuse
 14. Analiza matematică XII probleme rezolvate
 15. Analiza matematică XII probleme propuse

Teste grilă pregătire bacalaureat

 1. Procente,probabilităţi
 2. Test grilă subiectul I