Bacalaureat 2021

Home

Modele bacalaureat 2021

          

T e s t e

d e

a n t r e n a m e n t

 1. Model mate-info, Barem
 2. Model st.naturii, Barem
 3. Model tehnologic, Barem
 4. Model pedagogic, Barem

Simulare, 23 martie 2021

 1. Subiect mate-info LRO, LMA, LGE, LSR, Barem
 2. Subiect st.naturii LRO, LMA, LGE, LIT, LUA, Barem
 3. Subiect tehnologic LRO, LMA, LGE, Barem
 4. Subiect pedagogic LRO, LMA, LGE, LUA, Barem

Subiecte 29 iunie 2021

 1. Subiect mate-info LRO, LMA, LGE, LSR, LUA, Barem
 2. Subiect st.naturii LRO, LMA, LGE, LIT, LUA, Barem
 3. Subiect tehnologic LRO, LMA, LGE, Barem
 4. Subiect pedagogic LRO, LMA, LGE, LUA, Barem

Subiecte rezerva 29 iunie 2021

 1. Subiect st.naturii LRO, Barem
 2. Subiect tehnologic LRO, Barem

Subiecte 17 august 2021

 1. Subiect mate-info LRO, LMA, LGE, LSR, Barem
 2. Subiect st.naturii LRO, LMA, LGE, Barem
 3. Subiect tehnologic LRO, LMA, LGE, Barem
 4. Subiect pedagogic LRO, LMA, LGE, Barem

Pregătire bacalaureat

Probleme selectate din subiectele
propuse în anii precedenţi

 1. Memorator matematic
 2. Probleme cu numere reale
 3. Progresii aritmetice şi geometrice
 4. Funcţia de gradul I
 5. Funcţia de gradul II
 6. Polinoame
 7. Ecuaţii exponenţiale
 8. Ecuaţii logaritmice
 9. Probabilitaţi, procente
 10. Legi de compoziţie, structuri algebrice
 11. Geometrie, vectori
 12. Analiza matematică XI probleme rezolvate
 13. Analiza matematică XI probleme propuse
 14. Analiza matematică XII probleme rezolvate
 15. Analiza matematică XII probleme propuse

Teste grilă pregătire bacalaureat

 1. Funcția de gradul al II-lea
 2. Procente,probabilităţi, combinatorică
 3. Logaritmi.Ecuaţii logaritmice
 4. Test grilă subiectul I