Test grilă bacalaureat subiectul I

  
Se rezolvă exercițiul și apoi se alege răspunsul corect.
Ai la dispoziție 10 minute.
Pentru fiecare încercare greșită ești penalizat.

Test subiectul I


1. \(C_{n}^{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!},\,n!=1\cdot2\cdot3\cdot...\cdot n\)
2. \(\log_{a}(bx+c)=d\Leftrightarrow bx+c=a^{d}\) cu condiţiile: \(a>0,a\neq 1,\,bx+c>0\)
3. Relaţiile lui Viete: \(x_{1}+x_{2}=-\frac{b}{a}, \, x_{1}\cdot x_{2}=\frac{c}{a}\)
4. Dacă \(a>0, \,Im_{f}=[\frac{-\Delta }{4a},+\infty )\), iar dacă \(a<0, \,Im_{f}=(-\infty,\frac{-\Delta }{4a}]\)

5. \(A(x_{1},y_{1}), B(x_{2},y_{2})\Rightarrow \vec{AB}=(x_{2}-x_{1})\vec{i} +(y_{2}-y_{1})\vec{j}\)
Doi vectori sunt coliniari dacă coordonatele lor sunt proporţionale
6. Teorema cosinusului \(AC^{2}=AB^{2}+BC^{2}-2\cdot AB\cdot BC\cdot \cos B\)

\(\,\,\,\cos B=\frac{AB^{2}+BC^{2}-AC^{2}}{2\cdot AB\cdot BC} \).