Logaritmi. Ecuații logaritmice

  
Se rezolvă exercițiul și apoi se alege răspunsul corect.
Ai la dispoziție 15 minute.
Pentru fiecare încercare greșită ești penalizat.
Definiţie. Fie \(a \in \mathbf{R}, a>0\) şi \(b \in \mathbf{R},b>0\).
Se numeşte logaritm al numărului real strict pozitiv b, exponentul la care trebuie ridicat numărul a, numit bază, pentru a obţine numărul b.
Logaritmul numărului b în baza a se notează \(\log_a b\).
Proprietăţile logaritmilor
  1. \(a^{\log_{a}b}=b\),(identitatea logaritmică fundamentală)
  2. \(\log_{a}b=\log_{a}c \Rightarrow b=c, (b,c>0);\)

  3. \(\log_{a}a=1;\)
  4. \(\log_{a}1=0;\)
  5. \(\log_{a}a^{c}=c;\log_{a}\frac{1}{b}=-\log_{a}b;\)
  6. \(\log_{a}\sqrt[n]{b}=\frac{1}{n}\log_{a}b,\;\;(b>0,n\in\mathbf{N},n\geq2);\)
  7. \(\log_{a}b\cdot\log_{b}a=1;\)
  8. \(\log_{a}b=\frac{\log_{c}b}{\log_{c}b}\),(formula de schimbare a bazei logaritmului)
  9. \(\log_{a}x\cdot y=\log_{a}x+\log_{a}y, x>0,y>0;\)
  10. \(\log_{a}\frac{x}{y}=\log_{a}x-\log_{a}y, x>0,y>0;\)

Definiţie. Fie aR,a>0,a≠0.
Funcţía \(f:(0,+\infty)\rightarrow\mathbf{R}, f(x)=\log_{a}x\) se numeşte funcţia logaritmică.

Graficul funcţiei logaritmice
          
          

Proprietăţile funcţiei logaritmice
1. \(f(1)=0,\;\forall x\in(0,+\infty)\);
2. Dacă a>0 funcţia logaritmică este strict crescătoare;
             0<a<1 funcţia logaritmică este strict descrescătoare;

3. Dacă a>0, x<1, atunci \(f(x)<0\);
            a>0, x>1, atunci \(f(x)>0\);
            0<a<1, x<1, atunci \(f(x)>0\);
            0<a<1, x>1, atunci \(f(x)<0\);
4. Funcţia logaritmică este bijectivă
5. Funcţia logaritmică este inversabilă şi inversa ei este funcţia exponenţială.
Ecuaţii logaritmice
1. Ecuaţia \(\log_{a}x=b\) cu a>0 şi bR are soluţia \(x=a^{b}\).
Exemplu: \(\log_{2}x=3\implies x=2^{3}=8.\)
2. Ecuaţia \(\log_{a}f(x)=\log_{a}g(x),(a>0,a\neq 1).\)
Punem condiţile \(\begin{cases}f(x)>0\\g(x)>0\end{cases}\) şi se obţine domeniul de rezolvabilitate D.
Din injectivitatea funcţiei logaritmice avem \(f(x)=g(x)\) ecuaţie algebrică iar soluţiile trebuie să se găsească în D.
Exemplu: \(\log_{3}(3x-1)=\log_{3}(2x+1)\).
Condiţii: \(\begin{cases} 3x-1>0 & 3x>1\Rightarrow x>\frac{1}{3}\\2x+1>0 & 2x>-1\Rightarrow x>-\frac{1}{2}\end{cases}\)
\(\Rightarrow D=\left(\frac{1}{3},+\infty\right)\)
Rezolvare: \(3x-1=2x+1\Rightarrow3x-2x=1+1\Rightarrow x=2\in D.\)